MNDb:Giới thiệu

Từ MNDb
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Mật Ngữ Database (viết tắt: MNDb) là dự án nhằm lưu trữ các dữ liệu có cấu trúc về bộ truyện tranh Lớp Học Mật Ngữ và chỉ mới được tạo ra từ đầu tháng 11 năm 2023. Đây là một dự án nhánh của Wiki Lớp Học Mật Ngữ và mọi dữ liệu ở đây sẽ được sử dụng cho các truy vấn tự động qua các Hộp thông tin cũng như danh sách tự động cập nhật.

Việc bạn tham gia đóng góp vào dự án này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với Phủ nhận chung, cũng như các quy định về bản quyền của tụi mình.